Today World News Online

Importance of Survival Skills

Survival in the tropical rainforest, ep 16, how to make crossbow

Survival in the tropical rainforest, ep 16, how to make crossbow

Although it is capable of impacting for wounding effect but due to its low accuracy, this tool may be rarely used There are a lot of special trees Whose woods are both durable and tough They are suitable for making tool like archery or crossbow… Crossbow is a common tool here Which has been using …


Survival in the tropical rainforest, ep 14, charcoal reserves

Survival in the tropical rainforest, ep 14, charcoal reserves

Một ngày ở đây hơi ngắn Vì bây giờ là cuối thu và đây là miền Bắc Việt Nam Cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ trước khi những cơn gió lạnh tràn về Một chiếc sọt sẽ rất hữu ích trong công cuộc tích trữ các vật liệu cần thiết Những cây củi lớn …


Survival in the tropical rainforest, ep 12, how to make trapping on trees

Survival in the tropical rainforest, ep 15, how to make glue stick birds bathing in streams

Survival in the tropical rainforest, ep 22, build most secret beautiful huts

Survival in the tropical rainforest, ep 22, build most secret beautiful huts

A fish in the stream There are many birds And many palm trees here Their leaves can be used for roofing We need to dry them in the sun before bringing them back in order to reduce their weight The bamboos seem to grow everywhere They mainly grown in the low forest A remain of …


Survival in the tropical rainforest, ep 7, unpredictable threats

Survival in the tropical rainforest, ep 9, how to trap fish in streams

Survival in the tropical rainforest, ep 23, furniture and traps

Survival in the tropical rainforest, ep 29, bow and arrows (new)

Survival in the tropical rainforest, ep 29, bow and arrows (new)

Rất nhiều hoa đang nở Có rất nhiều loại cây có vỏ chứa nhiều sợi Chúng rất dai và chắc chắn Như vỏ của cây và cây này nữa Một cây gỗ cứng Khói sẽ giúp cho chúng bền hơn trước ẩm mốc Tên bắn thử không được chính xác vì chúng chưa có đuôi …


Survival in the tropical rainforest, ep 1, how to make fire from dry bamboos

Proudly powered by WordPress